Sverige karta

 

Sverige är ett skandinaviskt land som ligger i norra Europa. Landet gränsar till tre andra länder, Norge i väst och norr, Finland i öst och Danmark i sydväst. Sverige är anslutet till Danmark via Öresundsbron som ligger i Öresund. Sverige är det största landet i norra Europa, det tredje största landet i den Europeiska Unionen och det femte största landet i hela Europa efter landyta, med hela 425,295 kvadratkilometer. Huvudstaden är Stockholm. Sverige har en befolkning på cirka 10 miljoner människor varav 2,6 miljoner har en utländsk bakgrund. Landet har en låg befolkningstäthet på 22 invånare per kvadratkilometer med den högsta tätbebyggelsen i den centrala och södra delen av nationen.

Sverige är en del av det geografiska området Fennoskandien. Klimatet är i allmänhet milt för sin nordliga breddgrad, på grund av det betydande maritima inflytandet. Trots den höga breddgraden har Sverige oftast måttligt varma somrar. Klimatet och miljön varierar väldigt mycket från söder och norr på grund av formen på landet. En stor del av landet har oftast kalla och snöiga vintrar. I södra Sverige är jordbruk övervägande medan norra Sverige är fylld av tjock skog och delar av de skandinaviska bergen.

Germaner har bosatt Sverige sedan förhistoriska tider, framväxande in i historien som Götar och Svear som utgör havsfolken kända som Norsemen. En oberoende svensk stat uppstod under början av 1100-talet. Efter att digerdöden i mitten av 1300-talet dödade cirka en tredjedel av det skandinaviska folket så hotade Hansan Skandinaviens kultur, ekonomi och språk. Detta ledde till bildandet av Kalmarunionen år 1397 som Sverige lämnade under år 1523. Stormaktstiden och en utvidgning av territorier formades när Sverige blev inblandat i det trettioåriga kriget. Detta blev en av de största krafterna i Europa ända tills tidigt 1800-tal. Svenska territorier utanför den Skandinaviska halvön förlorades under 1700- och 1800-talen, vilket slutade med en annektering av dagens Finland, av Ryssland år 1809.